Projektování, výstavba a modernizace. Zajišťování realizace na klíč
czechrussianenglish Jazykové verze:

Pharmaceutical plants
FАRМАСIЕ
Projektování a stavby na klíč pro farmaceutický průmysl

Healthcare
ZDRAVOTNICTVÍ
Kompletní zajišťování a realizace na klíč

Validation Training
CENTRUM VALIDACE
Školicí středisko praktické validace

Validation Training
FINANCOVÁNÍ
Zvýhodněné exportní úvěry pro rozvoj a modernizaci

V podniku "Karagandský farmaceutický komplex" byla spuštěna nová výroba injekčních lékových preparátů

Tisková kancelář podniku „Karagandský farmaceutický komplex" (Kazachstán) oznámila spuštění nové výroby lyofilizovaných a kapalných injekčních lékových forem.

Zpracování projektové dokumentace, dodávky zařízení, inženýrských systémů a čistých prostor, montážní práce a zprovoznění zrealizovala mezinárodní farmainženýrská společnost FAVEA.

V první polovině roku 2014 pracovní skupina, složená z projektantů, odborníků na kvalitu, inženýrů-technologů FAVEA a zaměstnanců Karagandského farmaceutického komplexu, vypracovala projektovou dokumentaci nové výroby. Státní expertíza potvrdila soulad všech projekčních a technických řešení s normami GMP a s požadavky národních norem a předpisů Republiky Kazachstán.

Technické zadání nové výroby požadovalo vysoký stupeň automatizace všech procesů, nepřetržitou kontrolu a zálohování parametrů práce výrobních systémů, monitorování stavu čistých prostor a kvality vnitřního prostředí. Po zvážení různých možností, se projektová skupina rozhodla vytvořit systém automatizace a řízení na základě hardware a software firmy Siemens, které se dokonale osvědčilo i na jiných objektech, dříve realizovaných firmou FAVEA.

Ve druhé polovině roku 2014 a v průběhu celého roku 2015 byly realizovány práce na objektu, dodávalo se a montovalo technologické zařízení, inženýrské systémy, čisté prostory, bylo provedeno zprovoznění a seřízení celé farmaceutické výroby.

Z hlediska použitých technických řešení pro výrobu injekčních preparátů a kvality použitého zařízení je tento projekt v Karagandě v Kazachstánu unikátní. Pro výrobu léků, bylo zakoupeno zařízení od předních evropských výrobců - společností BOSCH, GEA a Optima.

Po náběhu do plné kapacity umožní nová výroba vyrábět ročně řádově 2,4 milionů kusů antiproliferativních, protinádorových, imunomodulačních a antivirových léků ve formě lahviček, přednaplněných injekcích stříkaček a ve vacích.

Ředitel "Karagandského farmaceutického komplexu" Sergej Leonidovič Baron uvedl: "Náš projekt je jedinečný nejen v Kazachstánu. Podobnou úrovní vybavenosti a pokročilosti technických řešení se mohou pochlubit jen málokteré farmaceutické firmy v zemích SNS. Projekt jsme začínali prakticky od nuly a hlavním problémem při jeho realizaci byl nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Díky podpoře našeho strategického partnera – společnosti "Pharmstandart " a také našich partnerů – účastníků projektu, společnostem FAVEA, GEA, Optima, BOSCH a mnoha dalších, jsme v krátkém období připravili tým odborníků, kteří se vyznají v zařízení a procesech a kteří jsou schopni řešit zadané úkoly. V procesu výstavby a montáže, jsme se setkali s mnoha těžkostmi, ale díky jasné organizaci práce a vysoké profesionalitě týmu, složeného ze zaměstnanců našeho podniku a firmy FAVEA, byl projekt realizován v plánovaných termínech.“

„Projekt na rekonstrukci stávající výrobní haly plnění ampulí a sublimačního sušení na novou výrobu lyofilizovaných a kapalných injekčních lékových forem v souladu s požadavky GMP pro společnost „Karagandský farmaceutický komplex" je součástí dlouhodobé strategie společnosti FAVEA v Kazachstánu. Spuštění této výroby je nejen ukazatelem rozvoje a oživení ekonomiky republiky, ale hlavně umožňuje poskytnout občanům kvalitní cenově dostupné léky.

Unikátní systém řízení projektů, který se používá v holdingu FAVEA při realizaci komplexních technologických řešení, umožnil dodržet termíny realizace objektu, uvedené ve smlouvě. Tým „Karagandského farmaceutického komplexu“, v čele s ředitelem Sergejem Leonidovičem Baronem, nám prokázal obrovskou podporu ve všech fázích realizace projektu a okamžitě reagoval na všechny technické dotazy v procesu výstavby" - řekl technický ředitel FAVEA Christos Čanaklis.