Projektování, výstavba a modernizace. Zajišťování realizace na klíč
czechrussianenglish Jazykové verze:

Pharmaceutical plants
FАRМАСIЕ
Projektování a stavby na klíč pro farmaceutický průmysl

Healthcare
ZDRAVOTNICTVÍ
Kompletní zajišťování a realizace na klíč

Validation Training
CENTRUM VALIDACE
Školicí středisko praktické validace

Validation Training
FINANCOVÁNÍ
Zvýhodněné exportní úvěry pro rozvoj a modernizaci

V Barceloně proběhla jednání o zřízení regionální pobočky ISPE pro země Eurasijské hospodářské unie

Od 3. do 5. dubna 2017 se v Barceloně uskutečnila každoroční evropská konference ISPE (the International Society for Pharmaceutical Engineering), jedním z hlavních cílů je vytvořit mezinárodní platformu pro diskusi a řešení palčivých otázek ve farmaceutickém průmyslu, stejně jako plánování jeho dalšího rozvoje.

ISPE - Барселона

Na konferenci proběhla pracovní schůzka mezi vedením ISPE a organizačním výborem zástupců eurasijských zemí za účasti delegace ruské federální rozpočtové organizace „Státní ústav léčiv a správné praxe“ a zástupců farmainženýrské společnosti FAVEA Group. Předmětem jednání byl plán na vytvoření regionální pobočky ISPE pro země Euroasijské hospodářské unie, která v současné době zahrnuje Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán. Účastníci jednání probrali aktuálnost této otázky, důležitost eurasijského farmaceutického průmyslu, instrumenty a mechanismy ISPE, připravenost vedení ISPE podpořit tuto iniciativu a budoucí kroky jednajících stran.

V průběhu konference proběhla akce s názvem The Global Pharmaceutical Manufacturing Leadership Forum (GPMLF). To se koná dvakrát do roka, aby byl zachován dialog mezi předními farmaceutickými společnostmi a regulačními orgány při řešení nejdůležitějších a aktuálních problémů oboru farmaceutického průmyslu.

Při panelové diskusi GPMLF si představitelé regulačních orgánů různých zemí vyměňovali zkušenosti s výsledky inspekčních prověrek. Rusko zastoupil Vladislav Nikolajevič Šestakov, zástupce ředitele ruského GMP inspektorátu a ředitel „Státního ústavu léčiv a správné praxe“. Promluvil o výsledcích práce inspektorátu za rok 2016 a o plánech na tento rok.

ISPE je mezinárodní společnost pro farmaceutické inženýrství, jedná se o největší světovou neziskovou organizaci, která poskytuje svým členům špičkovou vědecko-technickou i legislativní podporu během celého životního cyklu farmaceutické výroby. ISPE si klade za cíl zlepšit úroveň vzdělání a efektivity práce svých členů, a to i prostřednictvím fór pro sdílení nových nápadů a zkušeností. Konečným cílem ISPE je takové zdokonalení a přeměna farmaceutického průmyslu, aby byly maximu pacientů celého světa zajištěny kvalitní a přístupné léky.