Co je ISPE? ISPE byla založena v roce 1980 skupinou průkopníků, kteří věřili, že farmaceutická odborná veřejnost postrádá zvláštní organizaci, která by pomáhala implementovat do praxe poznatky vědy a techniky. Jejích cílem bylo zvýšení efektivity zavedení „Best practice“. Nejdřív členství v ISPE spojovalo farmaceutické inženýry severní Ameriky, však postupně se organizace transformovala, překročila čistě inženýrský rámec a dnes již sdružuje širší okruh farmaceutických specialistů.

Základním cílem ISPE je příprava odborníků, schopných provádět globální změny a inovace ve farmaceutické vědě a průmyslu.

ISPE pomáhá nejen řešit každodenní úkoly odborníků, ale připravuje k praxi ty, kteří v budoucnu budou pracovat ve farmacii. ISPE také podporuje zajištění bezpečnosti léčiv. Mimo jiné ISPE usiluje o vznik fóra, které by spojilo celosvětovou farmaceutickou veřejnost. ISPE spojuje lidi, nápady a tendence dohromady a urychluje rozhodování, ovlivňující globální zdravotnictví. ISPE je tak společným informačním zdrojem, vlivným odborným fórem, testujícím a přinášejícím nové nápady, kumulujícím a šířícím zkušenosti a znalosti výrobních a regulatorních specialistů z celého světa.


Kdo je dnes členem asociace?

Celosvětově členy ISPE je více než 22.000 odborníků z 90 zemí. ISPE informuje odborníky o aktuálních tendencích technologie a regulatoriky. ISPE usiluje o vylepšení znalostí a technické efektivity svých členů pomocí fóra výměny nápadů a praktických zkušeností.

V ISPE jsou zastoupeni představitelé všech odvětví farmaceutického průmyslu: inženýři, mikrobiologové, chemici, QA / QC, výrobní specialisté, vývojáři, farmaceuti, představitelé regulatoriky, vědci a jiní odborníci, všichni sdělují své zkušenosti z oboru pomoci členství v ISPE.

Pokud ještě nejste členem samotné ISPE nebo její pobočky, máte možnost vyplnit dotazník zájemce o členství v novém euroasijském odvětví organizace.


Dotazník