BIOLOGICKÁ BEZPEČNOST

Biologická bezpečnost zahrnuje komplex dispozičních, designových, technologických a inženýrských řešení, které technicky zaručují možnost bezpečné práce s dodržením všech normativních hygienických požadavků na maximální ochranu personálu, obyvatelstva a životního prostředí bez újmy pro hotový přípravek. V širším kontextu požadavky na biologickou bezpečnost v různé míře se dají aplikovat téměř na veškeré aktivity.

Technické vymoženosti a výběr specialistů napomáhají FAVEA efektivně řešit různorodé problémy zajištění biobezpečnosti zákaznických objektů. Dále uvádíme nabídku produkce FAVEA pouze pro společnosti, které podléhají licencování Rospotrebnadzoru pro práci s patogenními mikroorganizmy I – II a/nebo III – IV tříd patogenity (plný soulad s požadavky zejména SP 1.3.3118-13, SP 1.3.2322-08 a VSN 64-064-88), z hlediska největší technické náročnosti.


Seznam základních biologicky nebezpečných objektů
s uvedením maximálního stupně biologického bezpečí,
zajištěného produkcí FAVEA»


Licencovaný objekt

Maximálně přípustná třída patogenity  

Max. stupeň biobezpečnosti podle WHO

Výroba aktivní virové a mikrobiální patogenní biomasy včetně určení do výroby vakcín

II

BSL-3

Vivární bloky pro práci s infikovanými živočichy 

II

BSL-3+

Infekční laboratorní zóny různých zaměření: výrobní, vědecko-výzkumné, diagnostické včetně NAAT-diagnostiky (PCR) apod. 

I

BSL-4

Úschovny sbírek patogenních mikroorganizmů (infekční zóny)

I

BSL-4

Infekční oddělení nemocnic včetně boxů pro obzvlášť nebezpečné patologie, jednotky intenzivní péče, chirurgické bloky a sály pro dialýzu, hemosorbci, plazmaferézu infekčních pacientů, infekční zóny laboratorních a pracovišť patologické anatomie

I

BSL-4

Porodní bloky pro infikované rodičky perinatálních center a porodnic, včetně porodních sálů

II

BSL-3

Tuberkulózní nemocnice se zajištěním bezpečného umístění pacientů s HIV a virovými hepatitidami, včetně bloků pro pacienty s WDR a MDR 

II

BSL-3

Sběrné rozebíratelné uzavřené trojrozměrné utěsněné komplexy pro operativní mobilní nasazení infekčních špitálů, izolátorů a laboratoří pozemního, železničního, automobilového a lodního umístěni (musí být zajištěny vnějším trojrozměrným konturem, nejsou určený pro běžné použití!)

I

BSL-4

Nemocniční komplexy neinfekčního zaměření, určené k přeprofilování na infekční v případě epidemie (jak v případě COVID-19 v roce 2020)

II

BSL-2

(při modifikaci jednotlivých inženýrských řešení specialisty FAVEA – BSL-2+)biolog-bezopasnost

Nabídka produktů FAVEA pro objekty licencované k práci
s infekčním materiálem


Projektová řešení objektů bio-bezpečnosti specialisté FAVEA připravují v plném souladu s požadavky SP 1.3.3118-13, SP 1.3.2322-08, VSN 64-064-88 a několika desítek dalších hygienických předpisů. Procesu se účastní specialisté s významnými zkušenostmi bezpečné práce s patogenními mikroorganizmy I a II tříd patogenity. Velkou přednosti projektu od FAVEA je naše připravenost absolvovat expertní posouzení projektových řešení v organizacích Rospotrebnadzoru včetně protimorového centra ještě před hlavní statní expertizou včetně předprojektové etapy. Odborné posouzení je ve značné míře zárukou bezproblémového licencování hotového objektu po dokončení kolaudace.

Кomplexní klimatizační moduly infekčních zón a/nebo vyčleněných součástí infekčních zón tzv. „zón v zóně“ – uzavřené utěsněné kontury se vzduchovou propustnosti menší než uvedené v b. 4.13 VSN 64-064-88. Klimatizační moduly jsou jediným trojrozměrným komplexem dispozičních, technologických a inženýrských řešení systémů bezpečné infekční zóny jednoho patra vevnitř ohraničujících konstrukcí objektu. Navrhovaná řešení nabízejí maximální opravitelnost bez pozastavení práce s patogenním materiálem v jiných nezasažených opravami místnostech infekční zóny. Konkurenční výhodou klimatizovaných modulů FAVEA je zajištění podlahové krytiny v souladu s SP 1.3.3118-13, který vyžaduje záruku udržení prolité tekutiny do 15 cm po dobu nejméně 24 hod. při začátku exploatace a po dokončení každé plánované údržbové odstávky.

Boxy biologické bezpečnosti 3. třidy (izolační) jsou zabezpečeny zvětšenými předávacími propustmi, což je obzvlášť důležité pro použití ve výrobě.  Navíc předávací propusti jsou zabezpečeny autonomním systémem dezinfekce aerosolem peroxidu vodíku, který dovoluje zvýšit výkonnost boxu díky tomu, že dezinfekce nadrží v propusti se provádí za provozu bez zastavení.

Klimatizační blok a blok termické dekontaminace odpadů se dodávají v podobě uzavřených utěsněných trojrozměrných kontur s vlastními hygienickými propustmi, průchozími autoklávy a autonomním systémem ventilace s regulovatelnou vzdušnou bilanci.

Systém odborné přípravy a zaškolení personálu. FAVEA je připravena organizovat pro své zákazníky semináře a kurzy, kde specialisté s velkou zkušenosti bezpečné práce s mikroorganizmy I a II tříd patogenity (BSL-4) se podělí znalostmi o exploataci inženýrských systému biobezpečnosti. Zkušení specialisté budou podporovat personál zákazníka během kolaudace objektu, licencování k práci s patogenními mikroorganismy a pilotní výroby agregovaného komplexu „technologická linie + systém inženýrské bio-bezpečnosti“. Specialisté mají možnost výjezdních konzultací na objektech zákazníka i po zprovoznění výroby v záručním období.