PROJEKTOVÁNÍ

Jedním z etap cesty, která vede od nápadu k realizaci nebo modernizaci výroby nebo její části je kvalitně vypracován projekt výstavby, generální opravy nebo obnovy technického vybavení.  

Komplexní projektování od FAVEA – zpracování návrhu v souladu s požadavky mezinárodních standardů GMP, GDP, GLP EU, ISPE, ISO a Nařízením Vlády RF N 87 od 16.02.2008.

Etapy projektování:

  • V souladu s normami projektování zahrnuje jednu nebo dvě etapy.

  • Projektování ve dvou etapách zahrnuje postupnou přípravu projektové dokumentace pro výstavbu.

První etapa (etapa „P-Projekt“) – řešení bez detailizace na základě obecného technického zadání zákazníka na technickou rekonstrukci, výbavu a výstavbu. Na základě rozpracování 1. etapy se vyřizuje stavební povolení a upřesňuje se rozpočet. Tato etapa určuje základní konstrukční a architektonická řešení, výrobní technologii, zařízení, zdroje a energie, nutné pro výstavbu a fungování objektu. Připravenou dokumentaci etapy „P“ reviduje zákazník a po odstranění připomínek ji schvaluje. Schválení dokumentace zákazníkem a kladný závěr státní expertizy, povinné v řadě případů, dovoluje začít další etapu projektování – přípravu realizační dokumentace „R“.

V druhé etapě rozpracování realizační dokumentace „R“ se upřesňují a detailizují řešení, konstrukce, uzly, schválené v etapě „P“, připravují se výkresy, lokální rozpočty a dokumentace pro realizaci stavebně-montážních prací. „Realizační dokumentace“ zahrnuje výkresy a textový materiál, který se používá bezprostředně při výstavbě (dokumentaci etapy „P“ stavebníci zpravidla nedostávají).

Výhodou dvoufázového systému projektování je minimalizace úsilí na přepracování projektové dokumentace v případě úprav základních řešení nebo navržení hned několika variant použití technologických zařízení. 

     Jednofázové projektování je vhodné vesměs pro méně náročné nebo typizované objekty. Dokumentace je v tomto případě připravována hned v plném objemu a obsahuje detailizovaná řešení všech součástí projektu. 

Kompletní složení všech oddílů projektové dokumentace pro výstavbu výrobních a nevýrobních objektů stanovuje Nařízení Vlády RF od 16.02.2008 N87 „O složení oddílů projektové dokumentace a požadavcích na jejích obsah“. 

V případě nutnosti vyhodnotit nejdřív samotný investiční záměr a určit způsoby a prostředky pro realizaci výstavby výrobních a nevýrobních objektů je vhodné provést tzv. předprojektové propracování - tzv. koncepční projektování.

Precizně zpracovaný koncepční projekt je spolehlivým základem pro budoucí rozhodování.  Jedním z faktorů, ovlivňujících kvalitu koncepčního projektu, je věrohodnost původních údajů, jejích kompletnost a následující analýza.

Při zpracování koncepčního projektu se veškerá konstrukční a technologická rozhodnutí zpracovávají v souladu s požadavky standardů GOST, místními normami a pravidly, informacemi a doporučeními zákazníka. 


"...Dobrý projektant musí spoléhat na zkušenosti, jasné logické uvažování a pedantickou preciznost. Žádná kouzla tady neplátí!"

(Niklaus Wirth)