TRANSFER TECHNOLOGIÍ

Jedním z klíčových předpokladů dosažení úspěchu projektu výroby je použití moderních technologií. Ve své praxi se často setkáváme se situaci, kdy zákazníci mají perfektní představu o plánovaném výrobním portfoliu, ale nemají dostatečný přehled o moderních, konkurence schopných výrobních technologiích. V některých případech výrobci pracují dokonce se starými technologiemi ze 70. let minulého století, nebo vlastní laboratorní technologii, která vyžaduje doladění a adaptaci k průmyslové výrobě. 

Pro řešení tohoto problému velké společnosti investují do R&D center, kde procházejí celou cestou od laboratorních zkoušek, testování technologie na pilotním zařízení až po následující transfer do reálné výroby. Tato varianta pochopitelně vyžaduje solidní finanční investice a časovou náročnost pro dosažení pozitivních výsledků. Přičemž trh nemusí počkat na Váš produkt, můžou jej obsadit rychlejší konkurenti.

Společnost FAVEA ve spolupráci s vedoucími výzkumnými institucemi Česka a Slovenska, odbornými ústavy Akademie věd, biotechnologickými inkubátory a centry inovaci nabízí podporu svým zákazníkům v oblasti transferu předních vysoce konkurenčních technologií a komplexní technologickou podporu na všech etapách životního cyklu projektu od samotného nápadu až po kolaudaci hotové výroby.  Specialisté FAVEA jsou členy odborných rad některých českých R&D center, které nabízejí své technologie farmaceutickým výrobcům z různých koutů planety. 

Dále uvádíme seznam technologií, které společnost FAVEA spolu se svými tradičními partnery dokonale ovládá a nabízí své inovativní znalosti a praktické zkušenosti pro navržení, přípravu a exploataci ekonomicky úspěšných a konkurenci schopných výrob.  Kromě projektování, volby přístrojů a technologického inženýringu, FAVEA nabízí zaškolení personálu a sladění navržených řešení s normami GMP a národní legislativou té země, ve které se projekt realizuje.

Výroba cytostatických léčiv (pevné formy včetně lyofilizátů, tekuté formy)

Текст Текст Текст Текст Текст Текст

VÍCE

Výroba aktivních farmaceutických látek z rostlinných surovin

Текст Текст Текст Текст Текст Текст

VÍCE

Výroba aktivních farmaceutických látek chemickou syntézou

Текст Текст Текст Текст Текст Текст

VÍCE

Sublingvální filmy InStrip pro vysoce aktivní látky, vakcíny a prostředky imunoterapii

Текст Текст Текст Текст Текст Текст

VÍCE

NanoZnO –  technologie

Текст Текст Текст Текст Текст Текст

VÍCE