V případě nelegitimního jednání personálu společnosti, dodavatelů nebo subdodavatelů máte možnost anonymně informovat o případech nebo pokusech o podvodné jednání, korupci, konfliktů zájmu nebo jiných přestupcích.Zaručujeme anonimitu informace, odeslané na „Hot line“.